Onderzoek en publicaties

2016download PDFNationale Parken onder de loep
artikel in Tijdschrift Groen, nr. 7-8, i.s.m. Jeanette Haverkort
2015download PDFStuur rijgedrag met herkenbaarheid
artikel in Tijdschrift Groen, nr. 4, i.s.m. Bert Henzen
2013De noodzaak van ontwerpen, veldverkenningen in de Nederlandse Landschapsarchitectuur.
Dit omvangrijk boek gaat in op actuele thema's als zelfredzaamheid, nieuwe media en nieuw opdrachtgeverschap. Is ontwerpen meer dan een luxe? Wat zijn de nieuwe kansen voor ons vak?
bestellen?
2012download PDFStromen en verblijven
onderzoek i.s.m o.a. CROW met als centrale vraag hoe verkeerskundige richtlijnen en adviezen beter samen kunnen gaan met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. (2010-2011, Publicatie verschenen bij nai010 Uitgevers in 2013)

bestellen?
2006download PDFBlack Greens, paradise along the A10
Uitgeverij Architectura & Natura, Amsterdam, i.s.m. Judith Jockel en Saskia de Wit
2005Geheime ontmoetingen, de omsloten tuin als publieke ruimte,
Artikel in tijdschrift de Blauwe Kamer 2, i.s.m Saskia de Wit.
2005Wonen in het Oosten
Artikel in Tijdschrift Groen nr 3.
2004Waar was de landschapsarchitect toen er woonparadijzen werden gemaakt?
Artikel in: Idealen in Beton, verkenningen in Midden- en Oost Europa;
Wagenaar e.a., NAI Uitgeverij, Rotterdam.
2004download PDFTussen Haard en Horizon
Uitgeverij SUN, i.s.m. TU Delft, werkverband Architectuur en Landschap.
2003Parasiterende paradijzen
artikel in Tijdschrift Groen, nr. 4, i.s.m. Lodewijk Baljon.
2000Buiten Plaats, City Escape
Publikatiebureau TU Delft, i.s.m. prof.dr.ir. C.M. Steenbergen, ir. E. van der Kooij.
1998download PDFDe omsloten tuin, geschiedenis en ontwikkeling van de hortus conclusus en de herintroductie ervan in het hedendaagse stadslandschap
Uitgeverij 010, Rotterdam (The Enclosed Garden; 1999) , tweede druk 2001, I.s.m. Saskia de Wit.
1993Metamorfosen, beeldtypen tussen architectuur en landschap
Publicatie bureau Bouwkunde, Delft, i.s.m Clemens Steenbergen en Paul van der Ree.