• aanleg van een entreemarkering
  • overzicht van de circa 40 paden in de landelijke kernen
  • overzicht van de paden in Lith
  • aan de woonpaden lagen de voordeuren en overtuinen. De verkaveling bestond uit lange smalle stroken met daarop gemengde bedrijven.
  • feestelijke opening van een pad
  • Engwijkpad met overtuinen
  • Engwijkpad met hersteld historisch hekwerk
  • herkenbare entree Brouwerspad aan de dijk
  • twee maal entreemarkeringen en herstelde paden
  • markering van een historische watergang

Padenplan Lith e.o.

Opgave: herstellen van oude padenstelsels, aanleggen van nieuwe. In totaal circa 40 paden met een gezamenlijke lengte van circa 37 km

Opdrachtgever: gemeente Oss (met provinciale subsidie)

Team: Rob Aben landschapsarchitectuur i.s.m. Mark van der Bij

Plantraject: Voorlopig Ontwerp 2012 - uitvoer: 2014- 2022

Lith en omliggende kernen kennen unieke, soms eeuwenoude padenstelsels: het betreft een aaneenschakeling van zogenaamde woonpaden, daarnaast vele kerkpaden en 'overige' paden (veelal achterpaden). De woonpaden zijn onderdeel van een bijzondere verkavelingswijze en speelden waarschijnlijk een rol als vluchtwegen voor hoog water. Ze vormen de structuurdragers van een unieke verkavelingswijze die een middeleeuwse oorsprong heeft. Hun openbaarheid was op verschillende delen in het geding omdat ze slecht herkenbaar waren als bijzondere paden en ze werden soms door bewoners toegeëigend. Van de 12 woonpaden in 1830 zijn er nog maar 4 over. Wat de Dieze is voor den Bosch zijn de padenstelsels voor Lith e.o.: ze maken onlosmakelijk deel uit van de identiteit van de kernen.

In de aangetroffen situatie waren verschillende nog resterende paden toe aan een opknapbeurt en zijn er ook nieuwe paden mogelijk. Het geheel biedt een fijnmazig wandelnetwerk in de landelijke kernen.

Uitgangspunt van het padenplan (dat mede is gebaseerd op een eerder plan van J. Cuypers) was de huidige charme ervan behouden. We hebben de paden ‘alledaags’ willen houden en tegelijkertijd wel meer herkenbaar, met name bij de entrees. Dat gebeurt onder andere met subtiele (Belgisch) hardstenen entreemarkeringen/drempels, waarop de namen van de paden staan. Het plan gaat veel verder dan alleen de paden zelf, er zijn ook beeldkwaliteitsplannen gemaakt voor overtuinen, oude hekwerken zijn hersteld, er is een verlichtingsplan gemaakt en bruggen.

Wat dit project mede uniek maakt is dat er al sinds 2012 door een Werkgroep met lokaal zeer betrokken mensen en de gemeente aan wordt samen gewerkt. Nog steeds worden er paden verder opgeknapt en toegevoegd.