• Globale locatie van de Poort naar de Veluwe Nunspeet
  • locatieduiding tussen dorp en Veluwe
  • duiding van de huidige situatie
  • concept
  • verankering van de Poort in haar omgeving (bestaand en nieuw)
  • Structuurontwerp Poort van de Veluwe
  • Toelichting op het Structuurontwerp
  • het plan in lagen
  • visualisering van het plan
  • een mogelijke uitwerking van de uitzichttoren

Veluwepoort Nunspeet

Opgave: ontwerp van een Veluwe Ontvangstlocatie (Poort naar de Veluwe)

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet, Veluwe op 1

Team: Michel Vedder, Art Bor, Jeroen Bosch (adviseur), Kim Kogelman (technische ondersteuning), Rob Aben

Plantraject: Structuurontwerp (2021)- VO (2022 en verder)
In de functioneert het bestaande transferium redelijk goed, toch zijn er volop verbeterpunten zoals het verminderen van de barrièrewerking van de Plesmanlaan, de niet altijd goed vindbare verbindingen en de te verbeteren samenhang met het Bezoekerscentrum.
Het Structuurontwerp creëert een waardige Veluwe Ontvangstlocatie. Uit de auto of van het perron of van de fiets stappend moet je je straks direct op de Veluwe wanen. Met halfverharding op het maaiveld, passend meubilair en vele bomen waarin de vogels fluiten. Idealiter staat de auto straks in de schaduw van een dicht bomendek. Passend bij een Veluwe ontvangstlocatie. De inrichting sluit verder naadloos aan op die van de nieuwe Stationsomgeving: deels dezelfde materialen, bomen, glooiingen en dergelijke zullen ook voor de Veluwe Poort worden ingezet.
Om de nieuwe Veluwe Poort ook werkelijk te doen slagen is het noodzakelijk dat er vanuit de Poort optimale verbindingen komen met de (wijde) omgeving. Deze zijn er deels al maar die kunnen worden geoptimaliseerd: beter aangetakt en beter ingericht. Het idee is dat deze verbindingen ommetjes/rondgaande routes mogelijk maken: rondjes om te wandelen of te fietsen zuidelijk van de A28. Naast deze verbindingen stellen we een zevental zogenaamde ankerpunten voor. Dit zijn redenen om ergens naar toe te lopen en te fietsen, bijzondere plekken vanwege de historische betekenis of de invulling. Het zijn ook de plekken om te verblijven. Om van de fiets te stappen en een boterham op te eten of om iets te leren over de rijke omgeving.