• Globale locatie van het Veluwe Transferium Harderwijk
  • Positie van het transferium tussen stad en Veluwe
  • locatie zoekgebied Veluwe Transferium ten opzichte van kwetsbare Beekhuizerzand
  • schematisch PVE Ontvangstlocatie
  • mogelijk scenario: Strip aan de snelweg
  • mogelijke scenario: Nieuwe zandverstuiving op Bouw- en Infrapark
  • gekozen scenario: over de Ceintuurbaan
  • Structuurontwerp fase 1
  • gekozen scenario: over de Ceintuurbaan
  • impressie Veluwetransferium Harderwijk op het Bouw-en Infrapark

Veluwetransferium Harderwijk

Opgave: Locatieverkenning en ontwerp van een Veluwe Ontvangstlocatie (Veluwe Transferium)

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, Veluwe op 1

Team: Michel Vedder, Art Bor, Jeroen Bosch (adviseur), Kim Kogelman (technische ondersteuning), Rob Aben

Plantraject: Structuurontwerp (2021)- VO fase 1 (2022 en verder), Masterplan fase 2 (2022 en verder)

Harderwijk is van oudsher gericht op het water, het is een Zuiderzeestad. Het grenst echter ook direct aan de Veluwe. Tussen de stad en de Veluwe ligt echter een snelweg en een stadsrandzone. De opgave was om ergens in de nabijheid van een snelwegafslag en in de stadsrandzone een volwaardige Veluwe Ontvangstlocatie te maken. Op een positie waarvan de natuur, de recreant en Harderwijk zelf profiteren. Daartoe zijn diverse scenario's onderzocht. Allen inspelend op het verbeteren van de huidige situatie met diverse redelijk afgesloten terreinen, waarin al vele parkeerterreinen liggen. De huidige parkeerplaatsen voor het bezoeken van de Veluwe worden vooral lokaal gebruikt en liggen nabij kwetsbare natuur. De keuze is uiteindelijk gevallen op een te faseren locatie. Deels noordelijk van de Ceintuurbaan en deels zuidelijk ervan. Met ertussen een iconische wandelbrug. Zo kunnen we optimaal profiteren van bestaande voorzieningen en bestaande parkeerterreinen. Fase 1 is het opwaarderen van een huidige carpoolplaats tot een waardige Veluwe Ontvangstlocatie (Veluwe-Top). Een bestaande uitzichttoren, verhuurlocatie en klimbos worden daar goed op aangetakt. Fase 2 wordt de uitbreiding tot een Veluwe Transferium ter plekke van het huidige Bouw en Infrapark. Om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere Veluwe ontvangstlocaties wordt ingestoken op de actieve recreant.