• dijkverzwaring bij Zuilichem (Foto: Jan van de Kam)
  • constateringen en het voorstel voor overmaat en daarmee divers gebruik op basis van lokale democratie
  • opnieuw uitvinden van de democratie: kleinschalig en lokaal
  • het huis van de Dijkmeester waar alle beslissingen over de dijk worden genomen
  • conceptverbeelding: een dijk met overmaat waardoor er weer van alles op mogelijk is
  • huidige situatie Grebbedijk:  een schoongeveegde dijk als scheiding tussen natuur en ander gebruik
  • stap 1: 2025 , na het veilig maken van de dijk kan hij worden gebruikt
  • - stap 2: 2045, de haven als motor van Foodvalley
  • stap 3: 2115, het Binnenveld als Water -Vallei
  • water als Business in het Binnenveld

De Volksdijk

- onderzoek 2015 in opdracht van BNA: De adaptieve dijk - Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar

- in samenwerking met Johan Blokland (opZoom architecten), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK), Rudolf van Broekhuizen (onderzoeker Rurale Sociologie WUR), Herman Agricola (onderzoeker/regiohost FoodValley, WUR) en Erik Kuiper (Afvalzorg)

- link: http://www.deadaptievedijk.nl/bna3/application/index.html#/home