Mijn werkterrein

“Grote buitengebieden, stedelijke omgevingen, kleine tuinen. Ik ontwerp ze met evenveel plezier. Mijn opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, overheden, architecten en particulieren.”

Plantrajecten, deelprojecten en particuliere opdrachten

Ik zorg voor hele plantrajecten: van ontwerp, kostenramingen, contractbegeleiding, aannemerkeuze, bestektekeningen, uitvoeringsbegeleiding tot en met beheer. Daarbij werk ik samen met landschapstechniekers, tekenaars en werkvoorbereiders. Het voordeel voor u? U heeft maar één aanspreekpunt: mij. Ik werk ook graag mee aan visies en plannen van anderen. Of aan kleinere opdrachten van particulieren.

Altijd mijn volle aandacht

Iedere opdracht is anders. Daarom werk ik niet met vaste recepten. In plaats daarvan kijk ik met mijn volle aandacht naar de vraag, de ruimte en de omgeving. Ik zorg voor ontwerpen die in de praktijk ook te realiseren zijn. Dit betekent dat ik rekening houd met planningen, kosten en technische mogelijkheden. Dat kan omdat ik veel ervaring heb met zowel groot- als kleinschalige projecten.

Speciale interesses

In mijn werk combineer ik een pragmatische houding met een onderzoekende blik. Ik ontwerp, onderzoek, geef les, geef lezingen en publiceer over mijn veelzijdige vak. Ik werk zowel graag vanuit de kern van het vak als aan de grenzen ervan: Daar waar overlap is met andere vakgebieden zijn er altijd meerwaarden te vinden. Binnen het brede vak heb ik enkele speciale interesses, dit zijn:
  1. de klassiekers
  2. stromen en verblijven
  3. landschappelijke stedenbouw
  4. landscaping
  5. Nationale Parken
  6. energielandschappen
zie ook de links van de afbeeldingen hiernaast.

- Bekijk mijn werk
- Kennismaken? Bel voor een afspraak: (06) 46 34 34 44. Of stuur een e-mail naar: rob@robaben.com

- Links:


1. de klassiekers: tuinen, buitenplaatsen, begraafplaatsen, landgoederen en parken. Bestaand of nieuw. Dit gaat over de kern van ons vak: ontwerpen met groene middelen. Het gaat over totaalkunstwerken, waarbij alles op alles is afgestemd;
- raakvlakken met: cultuurhistorie, groenbeheer
- div. publicaties: o.a.
pdf downloadde Omsloten Tuin
- samenwerking met: div. landschapstechnici, o.a. Tim van Oosterbos, Mark van der Bij en Kim Kogelman
- div. projecten, bijvoorbeeld:
pdf downloadLandgoed Soelen
pdf downloadReinaldapark
www.renkumselandgoederen.nl

×

2. stromen en verblijven: Het raakvlak tussen verkeerskunde en ruimtelijke vormgeving. Goede straten faciliteren zowel het stromen als het verblijven. Ze zijn onmisbaar voor ruimtelijke samenhang en bepalen veel van de identiteit van stad, dorp en landelijk gebied. Ik ben ervan overtuigd dat belangrijke zaken als veiligheid en doorstroming gecombineerd kunnen worden met het maken van waardevolle openbare ruimtes. Ik zie het als een van de grote ruimtelijke opgaven voor NL.
- raakvlakken met : verkeerskunde
-Samenwerking: ik werk hierbij o.a. samen met Bert Henzen, Senior Verkeerskundige werkzaam bij Grontmij.
- div. publicaties: o.a.
pdf downloadStromen en Verblijven
pdf downloadsturen aan herkenbaar rijgedrag
- div. projecten:
pdf downloadBinnenstad Maassluis
pdf downloadPadenplan Lith ×

3. landschappelijke stedenbouw: ook hier op zoek naar totaalkunstwerken waarin alles met elkaar samenhangt. Het gaat er hier vaak om, om als ontwerper onzichtbaar te blijven: In een dorp of landschap gaat het om vanzelfsprekend inpassen, alsof het altijd zo geweest is.
- raakvlakken met: stedenbouw en architectuur
- div. publicaties: o.a.
pdf downloadvan Haard tot Horizon
Parasiterende paradijzen
Waar was de landschapsarchitect toen er paradijzen werden gemaakt?
- div. projecten:
pdf downloadDorpsuitbreiding Klarenbeek
pdf downloadMasterplan Groenewoud ×

4. landscaping: Terreininrichtingen: prettig concreet, afgestemd op een gebouw (-en complex), vaak puzzelen; vaak woekeren met de beperkte ruimte om er een landschappelijke sfeer neer te kunnen zetten. Het gaat hier over erven en de buitenruimtes rond wooncomplexen en bedrijven. Door slimme natuurlijke beplantingstoepassingen kan veel bespaard worden op beheerkosten en kunnen hoge duurzaamheidsambities en Healing Environments worden gerealiseerd.
- raakvlakken met: architectuur, groenbeheer .
- samenwerking: Kim Kogelman, Mark van der Bij
- div. publicaties:
de Noodzaak van Ontwerpen
- div. projecten, o.a. :
pdf downloadBIA (privé kliniek St Oedenrode)
pdf downloadAOC Twello
pdf downloaderfinrichting Cromvoirt ×

5. Nationale Parken: grootse landschappen waarin nog grootse gedachtes mogelijk zijn. Ik ben er in gerold via NP de Weerribben Wieden. Het zoeken naar verdienmodellen en het zoeken naar een goede balans tussen cultuur en natuur, tussen economie en ecologie.
- raakvlakken met: ecologie, recreatiekunde.
- samenwerking: landschapsarchitecte Jeanette Haverkort. ×

6. energielandschappen. Het gaat hierbij om het inpassen van (nieuwe) vormen van energiewinning en de zoektocht naar combinaties met recreatie. Het is een onvermijdelijk thema waarin nog veel te pionieren valt.
Duurzaamheid zit ons als landschapsarchitecten in de genen: We redeneren altijd vanuit respect voor het bestaande en vanuit de lange tijd. Toch valt er nog veel terrein te winnen.
- raakvlakken met: recreatiekunde, ecologie ×